Zawgyi Version

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္၍ မီနီဘတ္စ္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈ၊လက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Read more »


Zawgyi Version

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္္ဘူတာႀကီး အထိေျပးဆြဲေပးသြားမည့္ airport shuttle အျမန္ယာဥ္လိုင္းသစ္ကို ခရီးသည္တစ္ဦးလ်ွင္ ယာဥ္စီးခႏႈန္းထား ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္၍ ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Omni Focus ကုမၸဏီကေနသိရပါသည္။

Read more »


Zawgyi Version

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကားအ ေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ား အတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ကားေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ေနရာ ရ႐ွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

Read more »


Zawgyi Version

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မူလ႐ုပ္ပံုစံအား ေျပာင္းလဲ၍ ယာဥ္အစိတ္အပိုင္း မမွန္ကန္ဘဲ ေျပာင္းလဲကာ အခြံခ်ိန္း အလံုးခ်ိန္းျခင္းႏွင့္ body coach ေျပာင္းလဲလာသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိပါ က ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္း၍ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ အျဖစ္သတ္မွတ္သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ႏွစ္အကုန္ RTA ထုထားေသာ ကားမ်ားကို ေတာ့ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ကသိရသည္။

Read more »


Zawgyi Version

ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ နယ္စပ္မွ တင္သြင္းထား႐ွိေသာ delivery van အုပ္စု C ကားမ်ားကိုု 1/12 AV ႏွင့္ အုပ္စု D ကားမ်ား 1/2 AV အထိ ဒဏ္ေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ျပင္ဆင္ေပးရန္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ႀကီး/ေကာ္ထံတင္ျပထား႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

Read more »


Zawgyi Version

Toyota ကားကုုမဏီသည္ Grab တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြာ းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ Toyota က Grab ၏ အမႈေဆာင္ဘုုတ္အဖြဲ ႕တြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Read more »


Zawgyi Version

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မူလ႐ုပ္ပံုစံအား ေျပာင္းလဲ၍ ယာဥ္အစိတ္အပိုင္း မမွန္မကန္ဘဲ ေျပာင္းလဲကာ အခြံခ်ိန္းအလံုးခ်ိန္းျခင္း၊ body coach ေျပာင္းလဲလာသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိပါက ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္း၍ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ အျဖစ္သတ္မွတ္သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက အသိေပးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထား႐ွိသည္။

Read more »


Zawgyi Version

Tesla Motor ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ဝန္ထမ္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ (သိုု႔မဟုုတ္) ကုုမၼဏီ၏ ဝန္ထမ္း အင္အား ၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းခန္႔ကိုု ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ဆိုုသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနလ်က္ရွိပါသည္။ Tesla ၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလသိုု႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကိုု အေျမာက္အမ်ား ဘယ္လိုုလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ တပ္ဆင္ထုုတ္လုပ္ႏုုိင္သည္ ဆိုုျခင္းကိုု မွား ယြင္းစြာ သံုုးသပ္မိၿပီးေနာက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Musk သည္ႏွစ္မ်ားစြာ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားငွားရမ္း ခန္႔အပ္ျခင္းကိုု ရပ္တန္႔လုုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

Read more »


Zawgyi Version

ခရီးသည္တင္ YBS ကားမ်ားတြင္ယာဥ္စီးခေပးေခ်ရသည့္ ကဒ္စနစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို Asia Starmar Transport intelligent ကုမၸဏီအား တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအျဖစ္္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရသိရသည္။

Read more »


Zawgyi Version

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လာေရာက္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးေနရာမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ အေဟာင္းျဖစ္ေစ၊အသစ္ျဖစ္ေစ အေရာင္းျပခန္း၊အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္သာေရာင္းခ်သင့္ေၾကာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

Read more »
News Category
ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္
For Sale Graphic
Start selling your cars at CarsDB.com
ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္
Tools and Tips