လိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ

Terms of Use

 1. ကားကြော်ငြာများသည် CarsDB ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်သည့်ရက်မှ ရောင်းပြီးကြောင်း မပြောင်းလဲခင်အထိမြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 2. ကားကြော်ငြာသူများသည် မိမိတို့ account ၏ username နှင့် password တို့ကို ကိုယ်တိုင်မှတ်ထားရပါမည်။
 3. ကားကြော်ငြာတင်သူများသည် အချက်အလက် အတိအကျနှင့် ပြည့်စုံသော ကြော်ငြာများကိုသာ ကြော်ငြာရပါမည်။ ထို့အပြင် ကားမော်ဒယ်အမည်အား အင်္ဂလိပ်လိုသာ ရေးသားပေးရပါမည်။
 4. ကားကြော်ငြာများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်သာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မသက်ဆိုင်သော ကားကြော်ငြာများကို CarsDB မှလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 5. ကားကြော်ငြာတင်သူများအနေဖြင့် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ညိစွန်းသော အချက်အလက်များနှင့် ဓါတ်ပုံများကို တင်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ ထိုသို့သော ကားကြော်ငြာများကို တွေ့ရှိပါက CarsDB မှဖယ်ရှားခွင့်ရှိပါသည်။
 6. ကားကြော်ငြာများတွင် မည်သည့် URL (website address) ကိုမှ ထည့်သွင်းခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ တွေ့ရှိပါက CarsDB မှဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 7. ကားရောင်းရန် ကြော်ငြာနှင့် မပတ်သက်သော ဓါတ်ပုံများ၊ စာသားများပါရှိသော ကြော်ငြာများကို CarsDB မှဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 8. ကားကြော်ငြာများကို ဖယ်ရှားပေးရန် မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆို အကြောင်းမခိုင်လုံပါက CarsDB မှ ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။
 9. CarsDB မှထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော၊ Server failure/internet connection failure ကဲ့သို့သော ကိစ္စများအတွက် တာဝန်မယူပါ။
 10. နောက်ပြောင်၍ တင်ထားသော ကြော်ငြာများအဖြစ် စုံစမ်းသိရှိပါက CarsDB အနေဖြင့် ထိုကြော်ငြာများအား ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိပါသည်။
 11. အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ (ဥပမာ ဈေးနှုန်း) မပါရှိသော ကားကြော်ငြာများကို CarsDB မှဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
 12. အချို့ကြော်ငြာများအား CarsDB မှ သင့်တော်သလို ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဥပမာ Brand သာပါပြီး ကားအမျိုးအစား၊ နာမည် မပါသော ကြော်ငြာများ။ (Toyota 1999) can be changed to (Toyota Mark X 2007)။
 13. CarsDB တွင်ရှိသော ကားကြော်ငြာများ၏ အချက်အလက်တိကျ မှန်ကန်မှုကို ကြော်ငြာတင်သောသူများမှ တာဝန်အပြည့်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ကားကြော်ငြာများတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များ မှားယွင်းမှုရှိပါက CarsDB မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
 14. ကားကြော်ငြာတင်သူများ အနေဖြင့် အမှန်တကယ်ရောင်းချမည့် ကား၏ ဓါတ်ပုံများကိုသာ တင်ရပါမည်။ အကယ်၍ ကား၏ အချက်အလက်များ (ဥပမာ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ ကားမော်ဒယ်အမျိုးအစား) သည် ကားကြော်ငြာတွင်ပါသော ဓါတ်ပုံနှင့် တူညီခြင်းမရှိဟု တွေ့ရှိရပါက CarsDB မှ ထိုကြော်ငြာများကို ဖယ်ရှားသွားပါမည်။
 15. ကားအမျိုးအစား၊ ကားမော်ဒယ်၊ CIF/နံပါတ်၊ ပုံစံ၊ အရောင်၊ ကီလို၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အခြားအချက်အလက်များ ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သော ကား (၂) စီးနှင့်အထက် တင်ပါက CarsDB မှဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်နှင့် User အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။
 16. အထက်ပါအတိုင်း ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သော ကား (၂)စီးနှင့်အထက်ကို မတူညီသော User Account များနှင့်တင်ပါက CarsDB မှဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်နှင့် User အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။
 17. အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် အချိန်အခါအလိုက် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
 18. သင်၏ အကြံပြုချက်များအား CarsDB မှတန်ဖိုးထားပါသည်။ CarsDB ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုတောင်းဆိုချက်များ ရှိပါက
 19. sales@carsdb.com သို့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

1. About CarsDB.com

 1. CarsDB.com (the “Website”) makes available the information provided by CarsDB.com and other third parties (Material). CarsDB.com does not warrant, represent, endorse or authorize the reliability, accuracy or completeness of any such Material (including third party display advertisements).
 2. By using CarsDB.com, you are agreeing the following terms and conditions. CarsDB.com may modify these terms from time to time.

2. User Obligations

 1. You agree that you will not
  1. Modify, copy, distribute, publish, reproduce or license any Material
  2. Use or attempt to use any Material and information published on the Website to create any website or publication or searchable database.
  3. Use any automated process of any sort to query, access, scrape, data-mine or copy any Material on CarsDB.com.
  4. Use any information including images or photographs which are made available through the Website in any manner that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret or other proprietary right of any party.
  5. Create a false identity for the purpose of misleading others.
  6. Defame, abuse, stalk or threaten of others.
 2. If CarsDB.com considers that you or any party related to you has acted contrary to these Terms and Conditions, CarsDB.com may immediately terminate your right to access and use of the Website anytime and reserves its rights to take any actions.

3. Intellectual Property Rights

 1. You acknowledge and agree that CarsDB.com own or has the license to use the Material on the Website and any and all intellectual property rights used or embodied in or in connection with the Website. The Material or content shall not be reproduced, republished, transmitted or distributed in any way, without prior written permission from us.
 2. By submitting any content to CarsDB.com, you hereby grant us a perpetual, non-exclusive, sub-licensable, royalty-free to use, reproduce, display, adapt, modify, sell, distribute and promote such content in any form in all media, subject to our Privacy Policy. You represent and warrant that you have sufficient rights to grant us this license. CarsDB.com also reserves the right to remove any content submitted by you from the Website at our sole and absolute discretion.

4. Membership and Registration

 1. If you choose to register at CarsDB.com, additional services and features may be made available to you.
 2. You warrant that all information provided by you are true, accurate, current and complete in all respects.
 3. We reserve the right to decline any new registration or to suspend or terminate any account at any time at our sole and absolute discretion.
 4. You agree that you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your account username and password. You represent and warrant to CarsDB.com that you accept all liability for any unauthorized use of any username and password issued to you.
 5. You agree that we may contact you at any time through the contact details you have registered at the Website.

5. Changes of Terms & Conditions

 1. CarsDB.com may modify or amend the terms and conditions at any time and in its absolute discretion. Such modifications will be binding on you once displayed on the Website.

6. Contact Information

No. D-20, Plot No. (2/A-9), 24 Ward, Thanthumar Road.
Thinkangyun Township, Yangon
PH: 09 96 7699 990
sales@carsdb.com