ကားတင်သွင်းမှု ကုန်ကျစရိတ်တွက်ရန်

မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၁၈ ဧပရယ်လမှစတင်၍ ပြည်ပမှတင်သွင်းသောမော်တော်ယာဉ်များအား (မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှအခွန်ကောက်ခံရာတွင် ပြည်ပမှဝယ်ယူထားသည့်ကားတန်ဖိုး (Invoice) ပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စည်းကြပ်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အခွန် နှုန်းထားသည်... 2020 August 1 ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး ..COVID 19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ကို ကုစားသည့် အနေဖြင့် အစိုးရမှ ဖြေလျော့ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း အကောက်ခွန် နှုန်းထား ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်၊၊

သင့်ကားအား ကညနမှတ်ပုံတင်ကြေး အပြီးအစီး မည်မျှ ကျသင့်မည်ကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။