ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း စလစ်ကပ်ကားများ ရှိနေသေးသ၍ ရန်ကုန်လိုင်စင် ပြန်ချပေးရန် မလုပ်ဆောင်နိုင်သေး

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/06/11111-300x200.jpg)

Photo Credit

ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း စလစ္ကပ္ကားတင္သြင္းသည့္ ကားမာ်း ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားရာ ထိုကားမာ်း႐ွိေနေသးသ၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ျပန္ခေ်ပးရန္ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသေးၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။ အခုလက္႐ွိမွာ စလစ္ကေားတြ႐ွိေနေသေးတာ့ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ရႏိုင္ေသးတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေဆြေးႏြးထားတာ႐ွိပါတယ္။ ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ခေ်ပးမယ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်း ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွစတင္လုပ္ေဆာင္ချဲ့ပီး ကားပါကင္လိပ္စာႏွင့္ ကားတင္သြင္းသည့္ လိပ္စာ မတူညီမႉမျာ်းဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း စလစ္ကပ္တင္သြင္းယာဥ္မွလြဲ၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ ကားတင္သြင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္မွာ ၁ ႏွစ္ ၂ လ ၾကျာမင့္ချဲ့ပီး နည္းလမ္းတစ္ချုဖင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္ လေိုနေၾကာင္း ကားအရာင္းအဝယ္ျပဳ လုပ္သူမာ်းက ေမွာ့်္လင့္ေနျကသည္။

ေခတ္သစ္

Author