မော်တော်ယာဉ်များ ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့မှု ရှိ/မရှိ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ စစ်ဆေးနိုင်တော့မည်ဟုဆို

0

Full article

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာဥ္မာ်းအားလုံးကို မည္သည့္တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနရာမာ်းတြင္မဆို ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့မႈရွိ/မရွိ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ချဲ့ခင္းရွိ/မရွိ၊ ခ်လျံဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းရွိ/မရွိကို အခိ်န္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္မည့္ နည္းပညာတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစေားနေၾကာင္း အမွတ္ (၂) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉးရုံးမွ သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကဖမ္းဆီးရရွိမႈကို အခိ်န္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တစ္ေနရာတည္းကေန သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဥပမာ မႏၱေလးက ဖမ္းဆီးရရွိမႈကို ရန္ကုန္ကေန ခ်က္ျခင္းသိရွိႏိုင္သလိုမိ်ဳးေပါ့။ ေလောလာဆယ္ေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တို႔ကို နည္းပညာနဲ႔ ခိ်တ္ဆက္သြားမွာပါ။ တကယ္လို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ကညန က လုပ္မွာပါ။ အတည္ျပဳၿပီးလို႔ အသေိပးလို႔ရရင္ေတာ့ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အသေိပးသြားမွာပါ။" ဟု ျပည္ထေဲရးဝန္ၾကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အမွတ္ (၂) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉးရုံးမွ ဒုရဲမႉးဦးဆန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါနည္းပညာကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံသို႕အသေိပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အမွတ္ (၂) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉးရုံး (ရန္ကုန္) ထံမွ သိရသည္။

Zing

Author