နှစ်ပြတ်နေသည့်ယာဉ်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်သက်တမ်းမတိုးပါက ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းသွားမည်

0

Full article

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း (၅) နှစ်ကျော် နှစ်ပြတ်နေသည့်ယာဉ်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်သက်တမ်းတိုးရန်နှင့် လာရောက်သက်တမ်းမတိုးပါက ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်ကာလအတွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း ၅ နှစ်ကျော် နှစ်ပြတ်နိုင်သည့်ယာဉ်များသည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အကယ်၍ လာရောက်သက်တမ်းမတိုးဘဲ သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ ယာဉ်မှတ်ပုံတင် ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလများမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ နှင့် ဧပြီလများတွင် သက်တမ်းကုန်မည့်ယာဉ်များသည် ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလတွင် သက်တမ်းကုန်မည့်ယာဉ်များသည် ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ တွင် သက်တမ်းကုန်သည့်ယာဉ်များသည် ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း လာရောက်သက်တမ်းတိုးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်စစ်ဆေးလိုသော ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ၅-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်ကာ online booking ကို အနည်းဆုံး ၁ ရက်မှ အများဆုံး ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Author