မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေမူကြမ်းတွင်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖြစ် ခွင့်ပြုရန်အချက် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထား

0

Full article

မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖြစ် ခွင့်ပြုရန်အချက် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ‘ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေမူကြမ်း’ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြည်သူများသိရှိလေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုပါက၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို အထက်ပါဥပဒေဖြင့် ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

‘ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမူကြမ်း’ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြည်သူများ လေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းတွင် အခန်း (၁) ‘ပ’ ၌  “မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသောပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းကိုဆိုလိုသည်။” ဟူသောအချက်နှင့် အခန်း (၁) ‘ဖ’ တွင် “မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ (Third Party) ဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (Operator) များ၏ မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးသည့်စက်ကိရိယာ (Vehicle inspection equipment) များ အရည်အသွေးပြည့်မီမှုရှိ/မရှိ၊ စစ်ဆေးခြင်းနည်းစနစ်များမှန်ကန်မှုနှင့် တိကျမှုရှိ/မရှိ၊ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ တို့အတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မှုတို့ကို ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။” ဟု ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် အခန်း ၃ တွင်လည်း “ဝန်ကြီးဌာနသည် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကို စစ်ဆေးရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ (Third Party) ကိုသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို၍ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ပြီး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများအပေါ် စစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစီးဌာနက ပေးချေရမည့် ဝန်ဆောင်ခကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ သက်တမ်းကာလကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးရမည်။” ဟုလည်းပါရှိသည်။ အခန်း (၇) ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကဏ္ဍတွင် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိက လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေဖြင့် “ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမူကြမ်း” ကို ပြည်သူများ လေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက အကြံပြုစာများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ လိပ်မူပြီး ပေးပို့နိုင်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုပါက ၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို အထက်ပါဥပဒေဖြင့် ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ မူကြမ်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် စတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ Link အား Download လုပ်ကာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။

https://pyidaungsu.hluttaw.mm/laws/bill138201902

Zing

Author