လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/06/1-3-225x300.jpg)

လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

8-6-2017

တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်တွေ ကျေးလက် တောရွာ များတွင်သာ မောင်းနှင်ရန်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ယာဉ်များအနေဖြင့် ဘားအံမြို့ပေါ်တွင်(လုံးဝ)ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခြင်းမပြုရန်

ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်တဲ့ယာဉ်(လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် ဖြစ်ပါက) မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၊မည် သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထား ကြောင်း သိရှိရသည်။

ခေတ်သစ်

Author