ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ လိုင်စင်မဲ့ လူနာတင်ယာဉ်နှင့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ ယာဉ်အစီးရေ စာရင်းတောင်းခံထား

0

Full article

လူမေူရးပရဟိတလုပ္ငန္းမာ်းတြင္ အသျုံးပဳေနလ်က္႐ွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း႐ွိ လိုင္စင္မဲ့ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ယာဥ္မာ်း၏ ယာဥ္အစေီးရ စာရင္းမာ်းကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေတာင္းခံထား႐ွိေၾကာင္း လူမေူရးပရဟိတ လုပ္ငန္းမာ်းထံ ကေန သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ လူမေူရးလုပ္ငန္းမာ်းတြင္ အသျုံးပဳလ်က္႐ွိေသာ လိုင္စင္မဲ့ကားအစေီးရ ၆၀၀ နီးပါးခန္႔႐ွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း႐ွိ ခ႐ိုင္ ၄ ချုဖစ္ေသာ အေ႐ွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တို႔တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလူမႈေရးလုပ္ငန္းမာ်း၏ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္အစေီးရကို ေတာင္းခံထား႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

" ကညနကေန လိုင္စင္မဲ့ လူနာတင္ယာဥ္ေတြနဲ႔ နိဗၺာန္ယာဥ္ေတြကို စာရင္းေတြလာၿပေီးတာင္းထားတယ္။ ဘာအတြက္လည္းဆိုတောတာ့မသေိသးဘူး။ရန္ကုန္မွာကပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာအသျုံးပဳတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ကားအစီး ၆၀၀ ေလာက္အထိ႐ွိတယ္။"ဟု လူမေူရးပရဟိတလုပ္ငန္းမာ်းလုပ္ကိုင္ေနသူ နောရးကူညီမႈအသင္း၏ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လမ္းမမော်းပၚတြင္ သြားလောနေသာလို္င္စင္မဲ့ကားမာ်းကို စီမံခ်က္ျဖင့္ဖမ္းဆီးလ်က္႐ွိေနၿပီး လူမေူရးပရဟိတ လုပ္ငန္းမာ်းတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တာဝန္ရွိသူမာ်းက စိုးရိမ္ေနလ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမေူရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လိုင္စင္မဲ့ကားမာ်းအသင္းအဖြဲ ့ပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ယာဥ္မာ်းအား မွန္ကန္စြောဆာင္ရြက္ေနမႈ႐ွိ၊ မ႐ွိကို စိစစ္၍ အခြန္မျော်းဖေလွာ့်ကာ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Law Enforcement

Author