ကုန်သယ်ယူခွင့်လိုင်စင် တစ်မျိူ းထည်းဖြင့်ကွန်တိန်နာ သယ်ဆောင်ပါက အရေးယူမည်

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/05/w-300x155.jpg)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ကုန္သယ္ယူခြင့္လိုင္စင္ တစ္မိ်ဴး တည္းျဖင့္ကြန္တိန္နာ သယ္ေဆာင္ပါက အေရးယူသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းမာ်းသယ္ေဆာင္ သြားလာရာတြင္ ကုန္စည္တင္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ကုန္စုံတင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္႐ွိရမျွာဖစ္ၿပီး ကြန္တိန္နာ သယ္ယူရာတြင္လည္း သယ္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္လုပ္ေဆာင္ရမျွာဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြန္တိန္နာကားမာ်းမွာ ကုန္ပစၥည္းမာ်းသယ္ေဆာင္သည့္ ကုန္စုံသယ္ယူခြင့္လိုင္စင္တစ္မိ်ဴ းတည္းျဖင့္ သြားလောနတယ္လို႔ အထက္ပါဌာန တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ကုန္စုံသယ္ယူရသည့္ လိုင္စင္သည္ အျခား ကုန္တင္ကားမာ်းအတြက္ လိုင္စင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ကြန္တိန္နာ ကားမာ်းနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္မႉလိုင္စင္သည္ တူညီမႉ မ႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author