ပုံစံ ဃ ထုတ်ယူရန်အတွက် (၂၅.၂.၂၀၂၀) အထိ ကျန်နေသေးသော ယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်

0

Full article

အစိတ်အပိုင်းမှန်မကန်ပြောင်းလဲသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းထားသော ယာဉ်များကို သံရည်ကျိုအပ်နှံကာ ပုံစံ ဃ ထုတ်ယူရန်အတွက် (၂၅.၂.၂၀၂၀ ) အထိ ကျန်နေသေးသော ယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပြီး အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အချိန်တွင် စောလျှင်စွာဆောင်ရွက်ကြရန် နှိုးဆော်ထားပါသည်။

Body Coach အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန်ပြောင်း (ဖောက်စွပ်) ယာဉ်များကို သံရည်ကျိုအပ်နှံရာတွင် ကညနရုံးများရှိ မှတ်တမ်းများဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှန်ကန်မှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

Author