၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေတွင်ပါရှိခဲ့သည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကောက်ခံရန် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီမှ တင်ပြခဲ့

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေတွင်ပါရှိခဲ့သည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကောက်ခံရန် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီမှ တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့သည်။ စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို ၁ ကျပ်မှ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်အထိကို ယခင် ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ကျပ် သိန်းတစ်ထောင်တစ်ကျပ်မှ ကျပ်သိန်း ၃ ထောင်အထိကို ယခင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ကျပ် သိန်း ၃ ထောင် တစ်ကျပ်မှ ကျပ် သိန်း ၃ သောင်းအထိကို ယခင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ ကျပ်သိန်း ၃ သောင်းနှင့်အထက်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးကောက်ခံရန် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်ကောက်ခံသည့် အခွန်နှုန်းထားများကို နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ နိုင်ငံတကာသက်ရောက်မှုအခြေအနေများကိုသုံးသပ်ပြီး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းမှုကော်မတီမှ တင်ပြခဲ့သည်။


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်တွင် အခြေခံပြုစုထားပြီး အဆိုပါဥပဒေကြမ်းတွင် အခန်းပေါင်း ၁၀ ခန်း၊ အပိုဒ်ပေါင်း ၄၀ နှင့် နောက်ဆက်တွဲဇယား ၁၀ ခုပါရှိကြောင်းသိရသည်။

Author