မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ အပ်ငွေများအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများကို ထပ်မံလျှော့ချပြင်ဆင်သတ်မှတ်

0

Full article

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း၊ အပ်ငွေများအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများကို ထပ်မံလျှော့ချပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/ ၂၀၂၀) အရ သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အတိုးနှုန်းအပ်ငွေများအပေါ်ပေးအပ်သည့် အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့်အတိုးနှုန်းများကို (၀.၅ %) သို့အသီးသီးလျှော့ချခဲ့သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်အတိုးနှုန်းများကို တစ်နှစ်လျှင် (၉.၅ %) မှ (၁.၀%) ထပ်မံလျှော့ချကာ (၈.၅%) သို့ ထပ်မံပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ၂၄.၃.၂၀၂၀ နေ့စွဲမှာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀) အရသိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည့်အတွက် ငွေစုစာရင်းအပ်ငွေ၊ ငွေစုလက်မှတ်နှင့်အချိန်စေ့မှပေး တို့အတွက် ရမည့်အပ်ငွေများအပေါ် ပေးရမည့်အနည်းဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအောက် (၂) ရာခိုင်နှုန်း (၈.၅ % - ၂ % = ၆.၅ %) ထက်မနည်းစေရ။ မြေနှင့်အဆောက်အဦးအပါအဝင် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ၊ အပေါင်ပြုနိုင်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်နှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ စသည်တို့ဖြင့် ထုတ်ချေးသည့်ချေးငွေများနှင့် အာမခံပစ္စည်းမရယူဘဲ ထုတ်ချေးသည့်ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအထက် (၆) ရာခိုင်နှုန်း (၈.၅% + ၆ % = ၁၄.၅ %) ထက်ကျော်လွန်ပြီးကောက်ခံခြင်းမပြုရဟု ပါရှိသည်။


ဘဏ်များမှကောက်ခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းတွင် ကတိခံကြေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ် စသည့် အခကြေးငွေများပါဝင်ပြီးဖြစ်ပြီး အဆိုပါညွှန်ကြားချက်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပရယ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author