ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍သန်လျှင်တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံတော့မည်မဟုတ်

0

Full article

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ခရမ္း၊ေကာ်က္တန္း၊သုံးခြ ၿမိဳ႕နယ္မာ်းသို႔ ဆက္သြယ္တန္းထေားသာ သန္လွ်င္တံတားအမွတ္( ၁)လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေကာက္ခံသြေားတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ကစၿပီး တံတျားဖတ္သန္းခကိုမေကာက္ခေံတာ့ပါဘူး။ ပ်က္စေီးနတဲ့ လမ္းပိုင္းေတြကိုလည္းျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမွာပါ။ ဒေါပမယ့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြသြားလာတာကေိုတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တန္ခိ်န္နဲ႔ပဲသြားလာရမျွာဖစ္ပါတယ္။ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးကျေပာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း႐ွိတံတားႀကီး ၉ စင္းကိုလည္း ျဖတ္သန္းခေကာက္ခေံတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ တံတားမော်းပၚသို႔ ကုန္တင္ယာဥ္မျာ်းဖတ္သန္းသြားလာမႉတြင္ သတ္မွတ္တန္ခိ်န္ထက္ေကာ်္လြန္သြားလာမႉခြင့္မျပဳေၾကာင္းသိရသည္။ သန္လွ်င္တံတျားပင္ဆင္မႉကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို့ ႔တင္ျပထား႐ွိသြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကုန္တင္ယာဥ္မျာ်းဖတ္သန္းသြားလျာခင္းကို ၃၆ တန္အထိကိုသာ သန္လွ်င္တံတားအမွတ္ ၁ မွသြားလာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ သန္လွ်င္တံတား အမွတ္ ၂ ကုလားဝဲတံတားဘက္မွ ကြန္တိန္နာ ယာဥ္ႀကီးမာ်းကို ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳမျွာဖစ္တယ္လို႔ သိရသည္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author