၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း(Show Room) များတွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များထွက်ရှိ

0