၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(sale center) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

0