၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယန္တယားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တယားများ အရောင်းပြခန်း (show room) များတွင်ရောင်းချရန် တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ ထွက်ရှိ

0