လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအပေါ်တွင်ကောက်ခံနေသော အင်ဂျင်ပါဝါအလိုက် ကောက်ခံနှုန်းထားများကို ဖြေလျှော့ကောက်ခံသွားမည်

0

Full article

လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအပေါ်တွင်ကောက်ခံနေသော အင်ဂျင်ပါဝါအလိုက် ကောက်ခံနှုန်းထားများကို ဖြေလျှော့ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်။

လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ကုစားသည့်အနေဖြင့် အခွန်ကောက်ခံနေသည့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အောက်ကို လက်ရှိကောက်ခံနေသည့်အကောက်ခွန်နှုန်းထား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 2001 CC နှင့်အထက်ကို လက်ရှိကောက်ခံနေသည့်အကောက်ခွန်နှုန်းထား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊  SKD စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းသော မော်တော်ယာဉ်များအတွက် အင်ဂျင်ပါဝါ 2,000 CC နှင့်အောက်ကို လက်ရှိကောက်ခံနေသည့်အကောက်ခွန်နှုန်းထား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အထက်ကို လက်ရှိကောက်ခံနေသည့်အကောက်ခွန်နှုန်းထား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့လည်းကောင်း အသီးသီး ဖြေလျှော့ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်(၈၄/၂၀၂၀) အရသိရသည်။

ထိုသို့ လျှော့ချကောက်ခံခြင်းသည့် ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိလိုပါက အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS (Myanmar Automate Cargo Clearance System) ဌာနခွဲ၏ Help Desk Section နှင့် ဆက်ဆံရေးဌာနစိတ်သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Author