ပြိုင်ကားဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အုပ်စုတွင်ပါဝင်နေသော ကားများကို တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်

0

Full article


ၿပိဳင္ကားအျဖစ္သတ္မွတ္ထေားသာ ၿပိဳင္ကားအုပ္စုတြင္ပါဝင္ေနေသာ ကားမာ်းကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကသိရပါတယ္။ၿပိဳင္ကားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေနေသာ ကားမာ်းမွာ အမိ်ဴ းအစား ၅၉ မိ်ဴ း႐ွိျပီး အမျာ်းပည္သူအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုကာ အင္ဂ်င္ပါဝျါမင့္ ျပိဳင္ကားအုပ္စုမာ်းကို တင္သြင္းခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဂ်င္ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီ ေအာက္ၿပိဳင္ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကျိုပန္လည္ခြင့္ျပဳသည္ဟု သတင္းမာ်းထြက္ေပၚချဲ့ပီး ၿပိဳင္ကားအုပ္စုမဟုတ္ေသာ ကားမာ်းကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကားအေရာင္းျပဳသူမာ်းက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထို႔သို႔ ၿပိဳင္ကားတင္သြင္းျခင္းကိုပိတ္ပင္ထျားခင္းမ႐ွိဘဲ ယာဥ္စည္းကမ္းဥပေဒအရေမာင္းႏွင္ျခင္း မ႐ွိေသာကားမာ်းကိုသာ ထေိရာက္စြာ အေရးယူသင့္တယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။

ျပိဳင္ကားအုပ္စုတြင္ပါဝင္ေနသည့္အမိ်ဴဴ းအစား ၅၉ မိ်ဴ းကို ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစကာ တင္သြင္းခြင့္သတ္မွတ္ထားရာ ျပည္ပကကားတင္သြင္းသည့္အေကာက္ခြန္ CIF AV Value တြင္လည္းထည့္သြင္းထားတာမ႐ွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author