လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Smart Card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သစ်များကို လတ်တလော၌ရန်ကုန်တိုင်းတွင်သာ ရယူနိုင်သေးဟုဆို

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော smart card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သစ်များကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ထုတ်ပေးခဲ့ရာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့နှင့် ၂ ရက်နေ့စာရင်းများအရ smart card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သစ် ၁,၇၇၃ ကတ် ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သစ်များကိုလတ်တလောတွင် ရန်ကုန်တိုင်း၌သာ ရယူနိုင်သေးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (မြင်သာ) ထံမှ သိရသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နည်းပညာဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော “ခ၊ ဂ၊ ဃ နှင့် င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် smart card များကို ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြောင်းလဲထုတ်ပေးခဲ့ရာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့နှင့် ၂ ရက်နေ့ စာရင်းများအရ “ခ” လိုင်စင် ၁,၃၁၈ ကတ်၊ “ဃ” လိုင်စင် ၃၀၅ ကတ်၊ “င” လိုင်စင် ၁၅၀ ကတ် စုစုပေါင်း ၁,၇၇၃ ကတ် ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှသိရသည်။ အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ နှစ်လဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပျက်စီး/ပျောက်ဆုံး မိတ္တူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကိုင်ဆောင်သူ၏ဆန္ဒအရ သက်တမ်းရှိယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို အသစ်ပြောင်းလဲကိုင်ဆောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားပါက ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် လက်တလောတွင်မူ အဆိုပါယာဉ်မောင်းလိုင်စင် smart card အသစ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းသာ ရယူနိုင်သေးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။

အဆိုပါ smart card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သစ်များတွင် အလွယ်တကူတုပ၍မရနိုင်စေရန် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး chip အသစ်များ ထပ်မံထည့်သွင်းထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလျန်ကျင့်မန်မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စုစုပေါင်း ၈၈၀,၀၀၀ ကျော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Zing

Author