Full article

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းသစ္မာ်း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိမွသာ ခြင့္ျပဳေပေးတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း 'စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန'မွ သိရွိရသည္။

Myanmar-Car-Showroom

ယခင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းမာ်း ဖြင့္လွစ္ၿပီးမွ တိုင္းေဒသႀကီး ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ စည္ပင္သာယောရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို တင္ျပႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေထာက္ခံခ်က္ ျပည့္စုံမွသာ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ "ကားအေရာင္းစင္တောတြ စတင္ခြင့္ျပဳတဲ့အခိ်န္က ႏိုင္ငေံတာ္အေနနဲ႔ တင္သြင္း လာတဲ့ ကေားတြကို အခိ်န္တိုအတြင္းမွာ ေရာင္းခေ်ပေးစလိုတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကေီးထာက္ခံခ်က္နဲ႔ စည္ပင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို အရင္တင္ျပစရာ မလိုဘဲ ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ပါတယ္၊ အခုအ ခိ်န္မွောတာ့ အေရာင္းစင္တာဖြင့္လွစ္မႈက လုပ္ငန္းရွင္တိုင္း နားလည္ သေဘောပါက္လာၾကတဲ့အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္အစုံနဲ႔ စည္ပင္လိုင္စင္ ပါရွိမွသာ ခြင့္ျပဳေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကားအေရာင္းစင္တာမာ်းႏွင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းမာ်း အေနျဖင့္ သက္တမ္းတေိုးဆာင္ရြက္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ စည္ပင္သာယောရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ျပည့္ဈုံခင္းမရွိပါက သက္တမ္းတိုးကာလ တစ္ႏွစ္အစား ေျခာက္လသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Automobile

Author