ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များနှင့် ပြည်တွင်း၌ SKD/CKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များအတွက် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထုတ်ပြန်

0

Full article

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များနှင့် ပြည်တွင်း၌ SKD/CKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအား မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များနှင့် ပြည်တွင်း၌ SKD/ CKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီး အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များမှာ စက်စွမ်းအား (Engine power) max–450 cc၊ Diesel engine ဖြစ်ပါက(1 cylinder) ဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်၏အတိုင်းအတာအဖြစ် ယာဉ်အလျား (max) 4,250 mm (13.9 ft)၊ ယာဉ်အနံ (max) 1,500 mm (4.9 ft)၊ အမြင့် (max) 2,000 mm (6.5 ft) ဖြစ်ရမည်။ ဝန်တင်အားအနေဖြင့် သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် 500 kg ၊ လူစီးသုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင် ၅ ယောက်၊ ဝင်ရိုးအရေအတွက်မှာ (max) 2 Axel ၊ Axle Capacity 1000 kg ၊ Tyre Size (max) 5.00 –12 ဖြစ်ရမည်ဟုပါရှိသည်။

အထက်ဖေါ်ပြပါကန့်သတ်ချက်များမှာ အများဆုံးခွင့်ပြုမည့်ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည့်အပြင် ထုတ်လုပ်ပြီးယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက် မူလထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသည့် စက်ရုံထုတ် Specification သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် မူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ထားခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ Specification များကိုစိစစ်ရာတွင် ယာဉ်သည်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသော မူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်လိုအပ်ပါက Catalouge မူရင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့မှထုတ်ပေးထားသော Type Approval Certificate များတင်ပြနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များသည် ၂၀၁၉၊ သြဂုတ်လ၊ ၁၆ ရက်နေ့မှစတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်။

Author