နှစ်လဲယာဉ်စစ်ဆေးရာတွင် အချို့သောယာဉ်အမျိုးအစားများ၌ ရေကာဖြုတ် ခဲခြစ်စစ်ဆေးရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကညနမှ အသိပေးပန်ကြားထား

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်များအား နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးရာတွင် အချို့သောယာဉ်များ၌ ရေကာများ မဖြစ်မနေဖြုတ်၍ခဲခြစ်စစ်ဆေးရခြင်းအပေါ် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် နားလည်ပေးရန်အသိပေးပန်ကြားထားသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များ နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရာတွင် ယာဉ်ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ရေးကိုစစ်ဆေးရုံသာမက မူလမှတ်ပုံတင်ယာဉ် ဟုတ်/မဟုတ် (vehicle identification) ကိုပါ စစ်ဆေးရသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ယာဉ်၏ဘောင်အမှတ် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိ၊ ဘောင်ခဲခြစ်ရယူခြင်းနှင့် မျက်မြင်စိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရသည်။ ထိုသို့ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယာဉ်အများစုမှာ ဘောင်ခဲခြစ်ခြင်းကို အလွယ်တကူရယူနိုင်သော်လည်း အချို့သောယာဉ်အမျိုးအစားများ၏ (ဥပမာ Toyota Alphard, Honda Fit, etc...) ဘောင်အမှတ်နေရာများသည် ယာဉ်၏ရှေ့မှန်ကြီးရေကာအတွင်းဘက်၌တည်ရှိနေပါသဖြင့် အဆိုပါယာဉ်အမျိုးအစားများတွင်ဖုံးကာနေသောရေကာအား မဖြစ်မနေဖွင့်၍ ခဲခြစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းအပေါ် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်နားလည်မှုပေးနိုင်ပါရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးပန်ကြား ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။

မော်တော်ယာဉ်နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်ပါရှိရမည်၊ ဆောင်ရွက်သူ၏ ဓာတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူပါရှိရမည်၊ အာမခံပေးသွင်းပြီးပြေစာပါရှိရမည်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အဟောင်း (တင်အား ၂ တန်နှင့်အထက်ယာဉ်များသည် VIC အဟောင်း) ပါရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းတိုးရာတွင် ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ၂ နှစ်၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် ၄ နှစ်၊ ယာဉ်ငယ် (ကိုယ်ပိုင်) ၂ နှစ်၊ ယာဉ်ငယ် (ကိုယ်ပိုင်/အငှါး)နှင့် ယာဉ်ကြီး (ကိုယ်ပိုင်/အငှါး) တို့ကို ၁ နှစ် အသီးသီးသက်တမ်းတိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးကိုနှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခ၏ ၅၀% ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှသိရသည်။

Reporter: Zing

Author