ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း (၁၇.၂.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၂.၂၀၂၀) အထိ

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၁၇.၂.၂၀၂၀) မှ (၂၁.၂.၂၀၂၀) အထိတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ- ၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းကို အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော မော်တော်ယာဉ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ ပတ်သက်ပါက တစ်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကညန ရုံးသို့ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Author