နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ ထုတ်ပြန်

0

Full article

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ် (Motor Vehicle Temporary Admission Document-TAD) ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်လုပ်ငန်းရှင်များသိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားများမှာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် နောက်တွဲယာဉ်တို့ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်မှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ဦးစီဌာနသို့ လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့လျှောက်ထားရာတွင်

(က) ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအတွက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

(ခ) လျှောက်ထားသူသည်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ


(ဂ) ကုန်းလမ်းမှ ပို့ဆောင်ရေးခွင့်ပြုချက် (Road Transport Permit) မူရင်းနှင့်မိတ္တူ


(ဃ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ယာဉ်စစ်ဆေးချက်သက်သေခံလက်မှတ်၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များမူရင်း၊ မိတ္တူနှင့် ယာဉ်၏ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း


(င) မော်တော်ယာဉ်၏ တန်ဖိုးအတွက် အာမခံထားရှိမှု အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ မူရင်းနှင့်မိတ္တူ


(စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူတို့နှင့်အတူ

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အထောက်အထားပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက  အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ကာ မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ် (TDA) ကို ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။


လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ (၁) နှစ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးလိုပါက လက်မှတ်မူရင်းနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိသည့်မော်တော်ယာဉ်သည်    အိမ်ရှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့်အခြားနိုင်ငံ) သို့ ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှ (၁) လအတွင်း ပြန်လည်ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ မမျှော်မှန်းနိုင်သော ကိစ္စရပ်များကြောင့် ပြန်လည်မထွက်ခွာနိုင်ပါက အိမ်ရှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ဌာနသို့ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၃၀ သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ၁ ကြိမ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်များဝင်ရောက်ချိန်နှင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာချိန်တို့တွင် လက်မှတ်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည်ဝန်စည်များ၊ ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများတင်ပြခြင်း၊ ကျသင့်အခွန်အခများပေးဆောင်ခြင်းတို့ကို အိမ်ရှင်စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲအကောင်ခွန်ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။


မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲအတွင်း လူနှင့်ကုန်စည်များ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး သဘောတူစာချုပ်အရလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း   နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ၂၀၁၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်ကာ မူဝါဒအသစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ကနဦးသတင်းများအရသိရသည်။

Author