၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၃.၃.၂၀၂၀) မှ (၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၃.၃.၂၀၂၀) မှ (၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ကညန ရုံးများတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။


မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ပတ်သက်မှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကညန ရုံးများတွင် တစ်လအတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကြေညာထားသည်။

Author