၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ပတ်သက်မှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကညနရုံးများတွင် တစ်လအတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Author