2019 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန်ပြောင်းသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းပြီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်များလက်ဝယ်ရှိယာဉ်စာရင်း

0

Full article

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန်ပြောင်းသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းပြီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်များလက်ဝယ်ရှိယာဉ်စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။      ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယခုကြေညာထားသည့် ယာဉ်အမှတ်များ မှားယွင်းခဲ့ပါက သက်ဆိုင်ရာကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ရုံးချုပ် (ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန) သို့အကြောင်းကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။  

D:\RTAD(2019)\Body Coach(366 Item) .xlsx

Author