“ဃ” စလစ်ထုတ်ယူရန်ကျန်ရှိနေသောယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်

0

Full article

အစိတ်အပိုင်း မမှန်မကန်ပြောင်းလဲသဖြင့် ရဲစခန်းများတွင်အပ်နှံထားသည့်ယာဉ်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းကာ ပိုင်ရှင်လက်ဝယ်ရှိ ယာဉ်များကို သံရည်ကြိုအပ်နှံကာ ပုံစံ “ဃ” စလစ်ထုတ်ယူရန်ကျန်ရှိနေသောယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီး အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုထားချိန်တွင် လာရောက်ဆောင်ရွက်ကြရန် နှိုးဆော်ထားသည်။

သံရည်ကြိုအပ်နှံရာတွင် ကညန ရုံးရှိမှတ်တမ်းများနှင့် အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအစား၊ ဘောင်နံပါတ်၊ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန် ကိုက်ညီမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

Author