၂၀၂၀ ဇန်နဝါလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ယာဉ်အမည်ပေါက်မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါက ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ပြီးမှသာ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောက်ရွက်ပေးမည်

0

Full article

လာမည့် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမည်ပေါက်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမူရင်းများဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ၏အမည်သို့ ပြောင်းရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာထံမှသိရသည်။


ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ယာဉ်မှန်/မမှန် စစ်ဆေးခြင်း၊ နယ်ဝင်/ထွက်ခြင်း၊ ခရီးလွန်စစ်ဆေးခြင်း၊ စက်၊ ဆေး၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားပျောက်ဆုံးခြင်း စသည်တို့ဆောင်ရွက်ပါက အမည်ပေါက်ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) အမည်ပေါက်ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမူရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူ၏ အမည်သို့ပြောင်းရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

ထို့အပြင် လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ယာဉ်အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူ မှန်ကန်မှသာ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်မှန်ကန်စေရေးအတွက် အခွန်သက်သာခွင့်ကန့်သတ်ကာလအတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအားလုံး အလေးထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်။ ယခင်ကကောက်ခံခဲ့သော အခွန်နှုန်းထားသည် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၂၀၁၉ ပြည်ထောင်စု၏ အကောက်အခွန်ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၅ အရ သိန်းတစ်ထောင်အထိကို ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချပေးထားခြင်းကြောင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်တိုင်း အခွန်ပေးဆောင်နိုင်သည့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် အခွန်သက်သာခွင့် ကန့်သတ်ကာလအတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်တိုင်း ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိသူအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ မှန်ကန်စွာ ပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။


ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ ပိုင်ရှင် အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ တိကျမှန်ကန်ရေးသည် နိုင်ငံတော်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်ရေး တို့အပြင် အနာဂတ်တွင်ဆောင်ရွက်သွားမည့် Radio Frequency Identification (RFID) စနစ် နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက်များစွာအရေးပါကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

Author