ခွင့်ပြုနိုင်သောပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ခွင့်မပြုနိုင်သော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းများကို အသိပေးကြေညာလိုက်သည့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

0

Full article

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ခွင့်ပြုနိုင်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ခွင့်မပြုနိုင်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းများကို အသိပေးကြေညာထားရှိသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲရာတွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းမှာ ကုန်တင်ယာဉ် (Truck) ၊ သစ်လုံးတင်ယာဉ်၊ ကုန်သေတ္တာတင်ယာဉ်၊ Box truck (van) ယာဉ်များကို ယာဉ်ကိုယ်ထည်ပုံစံကွဲပြားခြားနားသော်လည်း ယာဉ်တင်ဆောက်မှုအခြေခံပုံစံဖြစ်သော ကြမ်းခင်းနှင့် သက်ကယ်ဘောင်တပ်ဆင်ထားမှုမှာ အနီးစပ်ဆုံးတူညီသဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အန္တရာယ်ကင်ရှင်းရေးဆိုင်ရာကိရိယာများ စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားရှိလျှင် ယာဉ်ကိုယ်ထည်အား အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည်။ ယာဉ်တည်ဆောက်မှုအခြေခံဖြစ်သော ကြမ်းခင်းနှင့် အသက်ကယ်ဘောင်တပ်ဆင်ထားမှုအနီးစပ်ဆုံးတူညီသည့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သော Truck Type Vehicle မှ Truck With Crane ၊ Car Carrier (နည်းပညာမြင့် တည်ဆောက်မှုပုံစံမဟုတ်သော ရိုးရိုး Car Carrier) ၊ Transporter ၊ ရေသယ်ယာဉ်ကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် Specially Equipped Vehicle မှ သာမန် Truck Type Vehicle တစ်မျိုးမျိုးသို့ ပြောင်းလဲသည့်ယာဉ်များအား အမှုတွဲတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရုံးချုပ်သို့တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမည်ဟု ကြေညာထားရှိသည်။
ခွင့်မပြုနိုင်သည့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းမှာ Truck Type Vehicle မှ Specially Equipped Vehicle သို့လည်းကောင်း၊ Specially Vehicle တစ်မျိုးမျိုးမှ အခြား Specially Equiupped Vehicle တစ်မျိုးမျိုးသို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲခွင့်မပြု။ ရေသယ်ယာဉ် (Bowser(water)) ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှုများတွင် ယာဉ်တည်ဆောက်မှုပုံစံအရ လောင်စာဆီနှင့် အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော Dangerous Goods သယ်ဆောင်သည့် Bowser ပုံစံပြောင်းလဲမှုများအား လုံးဝခွင့်မပြုကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း ခွင့်ပြုရာတွင် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို မထိခိုက်စေရန် ယာဉ်၏အတိုင်းအတာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဝန်တင်အားတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိသော ယာဉ်ကိုယ်ထည်အား အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည်။

Zing

Author