၂ဝ၁၅ မော်ဒယ် ညာမောင်းကားများကို မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်အရ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော်လည်း အကောက်ခွန်ဒဏ်ကြေးဖြင့် မတ်လ အထိထုတ်ယူခွင့်ပေးနေ

0

Full article


၂ဝ၁၆ ကားတင်သွင်းခွင့်မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်မှစ၍ ဘယ်မောင်းတစ်မျိူ းထဲသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီး ညာမောင်းကားများကို တင်သွင်းခွင့်မပြုသော်လည်း အကောက်ခွန်ဒဏ်ကြေးဖြင့် မတ်လ အထိထုတ်ယူခွင့်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။အကောက်ခွန်ဒဏ်ကြေး ၁၅/၂ဝ၁၄ အရ Brand New အစား Used / Reconditioned တင်သွင်းလာပါက 1/2AV ဒဏ်ကြေးဖြင့်ဒဏ်ရိုက်အရေးယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို ၁၅/၂ဝ၁၄ အကောက်ခွန်ဒဏ်ကြေး ဥပဒေသည် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ထိအကျူံ းဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုရက်ကျော်လွန်ပါက သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစကာ ပြည်ပမှကားတင်သွင်းရမည့် မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် ၂ဝ၁၅ မော်ဒယ်မှစ၍ ဘယ်မောင်းတစ်မျိူ းတည်းကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဟုသတ်မှတ်ထားရှိသည်။

ထိုကဲ့သို့ ယာဉ်အုပ်စု အမျိူ းအစားကွဲလွဲခြင်းများနှင့် Type ကွဲလွဲခြင်းများကို အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အကောက်ခွန်ဒဏ်ကြေးတွင် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှစကာ သိမ်းဆည်းပစ်ဒဏ်သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Photo Credit

Author