ယာဉ်လမ်းကြော အကွေ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဘလောက်တုံးများဖယ်ရှားမည်။

0

Full article

ရန်ကုန် မြို့တွင် ယာဉ်လမ်းကြောင်းရှုပ်ထွေးမှုများသည့် နေရာများတွင်ရှိသော ဘလောက်တုံးများချထားမှုကို ပြန်လည်ဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဘလောက်တုံးများ ဖယ်ရှားရာ၌ ယာဉ်လမ်းကြောရှုပ်ထွေးပြီး ယာဉ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ပြည်လမ်း ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း ကမ်းနားလမ်း အင်းစိန်လမ်းမကြီး ၅ နေရာရှိ ဘလောက်တုံးများကို ဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် ဘလောက်တုံးအရေအတွက် ၁ဝဝဝဝ ကျော်ခန့် အသုံးပြုထားရှိပြီး ကွန်ကရစ်ဘလောက်တုံးများထက် နိုင်ငံတကာတွင်အသုံးပြုသည့် ရေထည့်တိုင်ကီများကိုသာအစားထိုးသုံးဆွဲပါက ယာဉ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားရာတွင်ထိခိုက်မှုနည်းပါးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကသုံးသပ်ထားကြသည်။

Author