နယ်လိုင်စင်ကားများကို အခွန်မကောက်ခင် ရန်ကုန်ရှိလိုင်စင်မဲ့ကားများကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးမည်

0

Full article

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း သြားလောနေသာ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းကို အခြန္ႏႈန္းထေားကာက္ခံၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္ခင္ ရန္ကုန္ရွိ လိုင္စင္မဲ့ကားမာ်း၏ သြားလာမႈမာ်းကို ထေိရာက္စြာ အေရးယူဖမ္းဆီးမႈမာ်း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ကသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ နယ္လိုင္စင္ နံပါတ္အနက္ကားမာ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မလုပ္ေဆာင္ခင္ လိုင္စင္မဲ့ကားမာ်းကို အဓိက ထားအေရးယူမႈမာ်း ျပဳလုပ္သြားၿပေီးနာက္ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းကိုအခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ ျမို့အဝင္အထြက္ တိုးဂိတ္ ၁၁ ခေုဆာက္လုပ္ေနရာ တိုးဂိတ္မာ်း ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းကို ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"နယ္လိုင္စင္ကားကို ကန္႔သတ္ဖို႔ခ်က္ျခင္းႀကီးလုပ္လို႔ မရေသးဘူး။ ရန္ကုန္မွာ႐ွိတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ ကေားတြကိုပဲ ထိထေိရာက္ဖမ္းဆီးတောတြလုပ္သြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ နယ္လိုင္စင္ကေားတြကို တိုးဂိတ္ေတြကေန သျီးခားအခြန္ႏႈန္းထား တစ္ခုနဲ႔ ေကာက္ဖို႔႐ွိတယ္။" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ကား ၁၄၉ စီးအထိ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ လိုင္စင္မဲ့ကား ၉၀ ေကာ်္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ရာ လိုင္စင္မဲ့ကား ဖမ္းဆီးရ႐ွိမႈမာ်းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အမာ်းဆုံးဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

Law Enforcement

Author