၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းပါ ဝင်‌ငွေခွန်နှုန်းထားများ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြု

0

Full article

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်း၊ အပိုဒ် (၂၅) တွင်ပါရှိသည့် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်သော ဝင်ငွေများအ‌ပေါ်တွင်လည်းကောင်း ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံရာတွင် ၁ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိကို ၃ ရာခိုင်းနှုန်း၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ  ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိကို ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်နှင့်အထက်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံရန် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းထားမှုအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မဲခွဲပြီး လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရယူခဲ့ရာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း ၅၇၀ အနက် ထောက်ခံမဲ ၄၈၉ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃၃ မဲ၊ ကြားနေမဲ ၂ မဲ ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။


အထက်ပါ အခွန်နှုန်းထားအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်း၊ အပိုဒ် (၂၅) တွင် ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းစည်းကြပ်ရမည်။ သို့ရာတွင်နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအသစ် တည်‌ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းထပ်မံ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်သည့် ဝင်ငွေရှိပါက ယင်းဝင်ငွေအားနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်‌ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ြင်းမရှိပါက အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါအခွန်နှုန်းထားအတိုင်း ဝင်‌ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမည်။ အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေအားလုံးအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းအတိအကျတင်ပြနိုင်ပါက ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဤပုဒ်မအရ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းသည် တရားမဝင်ရရှိသည့်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရဟု ပါဝင်သည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေကြမ်းတွင် ဝင်‌ငွေ ၁ ကျပ်မှ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်အထိကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု ပါရှိခဲ့သည်။

Author