ထရပ်နှင့် လိုက်ထရပ်ကားများ လက်ကျန်အင်ဂျင်များကို စက်မှူဇုန်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်လိုင်စင်ဖြင့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိမည်။

0

Full article


ထရပ္ႏွင့္ လိုက္ထရပ္ကားမာ်း လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းကို စက္မႉဇုန္ အျဖစ္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ကနဦးမွတ္ပုံတင္ခြင့္ရ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႉဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။
ျပည္ပမွ တင္သြင္းထေားသာ လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းကို ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ကေလး တို႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာမာ်းမွ စတင္စစ္ေဆေးနျပီး မၾကာခင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
စက္မႉဇုန္ထုတ္ကားမာ်းကို အသစ္ထပ္မံထုတ္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲရပ္ဆိုင္းထား႐ွိျပီးယခင္လက္က်န္ အင္ဂ်င္မာ်းကိုသာ ထုတ္လုပ္မျွာဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စက္မႉဇုန္အပ္ႏွံမႉအရ ဇုန္မႈဇုန္လူစီးစလစ္ေစ်းႏႉန္းမွာ ၁၁၅ သိန္း ဝန္က်င္႐ွိပီး စက္မႉဇုန္ လိုက္ထရပ္အပ္ကားစလစ္ေစ်းမွာ ၄၇ သိန္းဝန္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ယခု လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းသည္ ပစ္ကပ္ႏွင့္ လိုက္ထရပ္၊ထရပ္ကားမာ်း ပါဝင္ေနျပီး လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ Road safety အခ်က္မျာ်းဖင့္ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
အခုက လက္က်န္အင္ဂ်င္ေတြကို စစ္ေဆျးပီး ထုတ္လုပ္မျွာဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အသစ္ စက္မႉဇုန္ကားကိုလုံးဝခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ကညန အေနနဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြကို စစ္ေဆးတောတြလုပ္ေနပျါပီ။ဟု စက္မႉဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာ႐ွိတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
ကားတင္သြင္းေရာင္းခေ်နသူမာ်းအေနျဖင့္ စက္မႉဇုန္လိုက္ထရပ္ကားမာ်းသည္ ယာဥ္ၾကံခိုင္မႈအားနည္းျပီး ဆက္လက္ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္သည္အထိ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာၾကားၾကသည္။
ေခတ္သစ္

Author