နယ်လိုင်စင်ကားများ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း သွားလာမှု သီးခြား အခွန်နှုန်းထား ကောက်ခံသွားရန်ရှိနေ

0

Full article

ရန္ကုန္လိုင္စင္ ကားတင္သြင္းခြင္႔လက္မွတ္ကို ႏႈန္းထားသတ္မွတ္၍ ခြင္႔ျပဳေပးရန္လုပ္ေဆာင္ေနရာ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း သြားလောနမႈမာ်းကိုလည္း သျီးခားအခြန္ႏႉန္းထေားကာက္ခံရန္ စီစဥ္ထား႐ွိေၾကာင္းရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင္႔ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အစိုးရအဖြဲ႔နွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးထံက သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေမာင္းႏွင္ေနသည္႔ နယ္လိုင္စင္အကၡရာမာ်းကို ၿမိဳ႕ျပင္ႏွင္မွာ မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕အဝင္အထြက္တိုးဂိတ္မာ်းကေန အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ထား႐ွိၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္မည္႔ အခိ်န္ကို အတိအက်မျေပာႏိုင္ေသေးၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ Yangon Vehicle Quota Certificate(YVQC) စနစ္ျဖင္႔ ျပန္လည္ခြင္႔ျပဳေပးရာတြင္ က်ပ္သိန္း ၉၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထား႐ွိသည္ဟု သတင္းမာ်းထြက္ေပၚေနရာ ရန္ကုန္လိုင္စင္အား သိန္း၉၀ႏွင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆိုလွ်င္ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းသာဝယ္ယူ စီးနင္းေတာ့မည္ဟု ေဝဖန္မႈမာ်း ႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

" ရန္ကုန္မွာသြေားနတဲ့ နယ္လိုင္စင္ကေားတြကိုလည္း အခြန္ႏႈန္းထားတစ္ခေုကာက္ဖို႔ လုပ္သြားမွာပါ။ ဒါကလည္း ရန္ကုန္မွာ နယ္လိုင္စင္ကေားတြကို သျီးခားက်သင့္တဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာရွိပါတယ္။ဘယ္ေတော့လာက္စလုပ္မယ္ဆိုတာကေိုတာ့ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး"ဟု ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင္႔ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အစိုးရအဖြဲ႔နွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးထံက သိရသည္။

နယ္မွဝင္ေရာက္လောသာ ကားမာ်း စစ္ေဆးစိစစ္မည္႔ ဂိတ္မာ်းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္(၁၁) ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေသာ ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ႀကီး၊ လွည္းကူး၊ သန္လ်င္၊ေကာ်က္တန္း၊ခရမ္း၊သုံးခြ၊ တြေံတး၊ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴးႏွင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနလွ်က္႐ွိေသာ္လည္း လာမည္႔ နွစ္မွသာ ထို တိုးဂိတ္တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးမျွာဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Author