မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထက် ၂၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ကားသစ်ရောင်းချရမှုတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထက် ၄.၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလအထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလတူထက် ၂၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ကားသစ်ရောင်းချရမှုတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကာလတူထက် ၄.၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း Asean Automotive Federation (AAF) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။

Asean Automotive Federation (AAF) ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလအထိ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Brand New ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၄,၇၆၄ စီးရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူတွင် Brand New ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ၆,၁၂၈ စီးရှိခဲ့သည့်အတွက် ယာဉ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၂၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ Brand New ကားသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ဇန်နဝါရီလတွင် ၁,၄၀၁ စီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁,၃၈၈ စီး ၊ မတ်လတွင် ၁,၂၁၄ စီး၊ ဧပြီလတွင် ၀ စီး၊ မေလတွင် ၇၀၃ စီး အသီးသီးရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် AFF ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလအထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Brand New ကားသစ်ရောင်းချရမှုမှာ ၇,၅၅၂ စီးရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူတွင် ကားသစ်ရောင်းချခဲ့ရမှုမှာ ၇,၂၁၅ စီးရှိခဲ့သည့်အတွက် ၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း AFF မှထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ သိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ Brand New ကားသစ်ရောင်းချခဲ့ရမှုများမှာ ဇန်နဝါရီလတွင် ၂,၀၃၄ စီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၂,၂၈၆ စီး၊ မတ်လတွင် ၁,၉၇၉ စီး၊ ဧပြီလတွင် ၀ စီး၊ မေလတွင် ၁,၂၅၃ စီး အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယခုနှစ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID -19 ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် ယာဉ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချရမှုလုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။


Asean Automotive Federation (AFF) ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလအထိစာရင်းများအရ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ယာဉ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၃၉.၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ ယာဉ်သစ်ရောင်းချရမှုတွင်လည်း ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရသိရသည်။

Author