အာဆီယံဒေသအတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေးအစီအစဥ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်မည်

0

Full article

အာဆီယံ‌‌ဒေသအတွင်း မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေးအစီအစဥ်အား မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

“အာဆီယံမော်တော်ယာဥ်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေးအစီအစဥ် (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products - APMRA) သည်အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း၌ မော်တော်ယာဥ်ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သုံးစွဲသူများအားကာကွယ်ပေးရန်၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများလျှော့ချရန်၊ ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ်များလျော့နည်းသက်သာလာစေရန်၊ စံချိန်စံညွှန်းနည်းပညာလိုအပ်ချက်များ၊ စည်းမျဥ်းများ တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး APMRA ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ APMRA ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အာဆီယံအသိုင်းအဝိုင်း အတွင်းရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုခိုင်မာလာစေခြင်း၊ ကုန်စည်များလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းခြင်းနှင့် တစ်ခုတည်းသောစျေးကွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းရလဒ်များကို အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ နည်းပညာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ကုန်သွယ်မှုအတွက်မလိုလားအပ်သောအတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနည်းတူ ကုန်သွယ်မှုတွင်အာဆီယံကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးကတိကဝတ်များကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ UN စည်းမျဥ်း၏နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ပြေးညီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်း၊ အာဆီယံပြင်ပနိုင်ငံများနှင့်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လွယ်ကူလာမည်ဖြစ်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း’’

စက်မှုဒုဝန်ကြီးမှ လွှတ်တော်သို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် APMRA တွင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက  အဆင့်အလိုက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များမှာ မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းကို ထိန်းကျောင်းမည့်အခွင့်အာဏာရအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ APMRA implementation အတွက် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်မည့် Asean Automotive Committee (AAC) အတွက် နိုင်ငံအကျိုးပြုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုအခြေခံပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည့်ရလဒ်များကို APMRA ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်အလိုက် UN ၏ Regulation များအရ လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် Technical Service များ ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Technical Service များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ISO ၊ IEC သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ APMRA ၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မည့် အသိအမှတ်ပြုဓါတ်ခွဲခန်းများတည်ဆောက်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်းရဲပိုင်ဟိန်း မှ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ APMRA တွင်ဝင်ရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဥ် ၁၁/၂၀၁၉ နှင့် ၁၇/၂၀၁၉ တို့ကိုတင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ရာတွင် သဘောတူခွင့်ပြုချက်များရရှိခဲ့သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ရန် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author