၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၂၆-၆-၂၀ရက်နေ့မှ ၃-၇-၂၀ရက်နေ့အထိ) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ - ၃ ) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ် / မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက တစ်လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများတွင် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author