ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အုပ်စုနှင့်ယန္တရားအုပ်စုဝင်မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခြင်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များ

0

Full article

ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်နှင့် ယန္တယားအုပ်စုဝင်မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများ သိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးထားသည်။


ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အုပ်စုနှင့် ယန္တယားအုပ်စုဝင်မော်တော်ယာဉ်များအား တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်များအနေဖြင့် HS Code 8701 မှ 8705 အထိအကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များတင်သွင်းရာတွင် အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အလျား ၁၂.၂ မီတာ၊ အနံ ၂.၅ မီတာ၊ အမြင့် (သာမာန်ယာဉ်) ၃.၆၆ မီတာနှင့် အမြင့် (ကွန်တိန်နာယာဉ်) ၄.၂ မီတာ သတ်မှတ်ထားပြီး ခေါင်းတွဲနှင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့်နောက်တွဲများ၏ စုစုပေါင်းအလျားကို ၁၆ မီတာ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။

ယာဉ်၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ၄၈,၀၀၀ ကီလိုဂရမ် သတ်မှတ်ထားပြီး စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၄၈,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ထက်ကျော်လွန်ပါက လမ်းနှင့်တံတားခံနိုင်ဝန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကိုတောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။


လူစီးယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် တင်အား၊ လူယောက်စီးအပေါ်မူတည်ကာ Micro Bus, Mini Bus ကွဲပြားသွားပြီး ပြည်ပတင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခနှင့် အခြားသောအခွန်အခများ ကွာခြားသွားနိုင်သဖြင့် လိုင်စင်/ပါမစ် လျှောက်ထားရာတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို တောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ ယာဉ်၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအပေါ်မူတည်ကာ လူစီးယာဉ်၊ Micro Bus ၊ Station Wagon ၊ Delivery Van စသည်ဖြင့် မျိုးစုံကွဲပြားနိုင်သောကြောင့် လိုင်စင်/ပါမစ် စတင်လျှောက်ထားစဉ်ကတည်းက မူလထုတ်လုပ်သူ၏ Chassis Code ၊ Model Code များအရ သတ်မှတ်မူလယာဉ်အမျိုးအစား (လူနာတင်ယာဉ်၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ဆီသယ်ယာဉ်..စသည်ဖြင့်) ကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။


Bus အုပ်စုဝင်ယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုတွင် မူလထုတ်လုပ်သူ၏ Catalogue ၊ User’s Manual ဖော်ပြချက်အတိုင်း တင်အား၊ ယောက်စီးများကို ဖော်ပြလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပြီး နောက်တွဲယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် မူလထုတ်လုပ်သူ၏ Catalogue ၊ User’s Manual ၊ Certificate ဖော်ပြချက်အတိုင်း ဝင်ရိုးအရေအတွက်၊ အတိုင်းအတာများကို ဖော်ပြလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ Dangerous Good သယ်ဆောင်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာနိုင်မှုရှိ/မရှိ၊ Road Safety အတွက်မူလထုတ်လုပ်သူ၏ Inspection Certificate တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး Catalogue ၊ User’s Manual ၊ Certificate ဖော်ပြချက်အတိုင်း ဝင်ရိုးအရေအတွက်၊ အတိုင်းအတာများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများ သိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးထားသည်။

Author