မိုးတွင်းကာလတွင် ကုန်တင်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုတန်ချိန်များကို မေလ ဒုတိယအပတ်မှစ၍ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မည်

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/05/22-1-300x199.jpg)

ကုန်တင်ယာဉ်များ ကုန်ပစ္စည်း များသယ်ဆောင်ခြင်းကိုမိုးတွင်းကာလတွင် ကုန်တင်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုတန်ချိန်များကို မေလ ဒုတိယအပတ်မှစ၍ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ ကုန်တင်ဆောင်မှု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမယ့် ကားအမျိူ းအစားများမှာ ၁၄ ဘီးကား (ကုန်အပါ) ၃၁ဝဝဝkg ၊ ၁၄ ဘီး (ကုန်အပါ)နောက်တွဲယာဉ် ၃၄ဝဝဝkg၊၁၈ ဘီးကုန်အပါ နောက်တွဲယာဉ် ၄၄၅ဝဝkg၊ ၂၂ ဘီး ကုန်အပါ နောက်တွဲယာဉ် ၄၉ဝဝဝkg ၊ ၂၆ ဘီး ဝင်ရိုး ၆ခု Low bat ယာဉ် ၅၄ဝဝဝ Kg တို့ကို မိုးတွင်းကာလမှာ ကုန်တင်ဆောင်တန်ချိန် ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ထို့သို့ ပြောင်းလဲသွားမယ့် ကားအမျိူ းစားများတွင် ၂ဝ ဘီးကား များ မပါဝင်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားပြီး မိုးတွင်းကာလမှာ သတ်မှတ်တန်ချိန်ထက်ပိုမိုတင်ဆောင်ပါက ယာဉ်အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။

ခေတ်သစ်

Photo Credit

Author