(၂၄.၂.၂၀၂၀) မှ (၂၈.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံစာအုပ်( ကမ - ၃) ပျောက်ဆုံး မိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသော မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ( ၂၄.၂.၂၀၂၀) မှ (၂၈.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံစာအုပ်( ကမ - ၃) ပျောက်ဆုံး မိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသော မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် တို့နှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကညန ရုံးများတွင် တစ်လအတွင်းကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေး ကြေညာထားပါသည်။

Author