အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန် ပြောင်းလဲထားသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး သံရည်ကြိုအပ်နှံကာ ပုံစံ “ဃ” စလစ်ထုတ်ယူရန်ကျန်နေသောယာဉ်စာရင်းများ

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ( ၆ . ၃. ၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိကျန်နေသေးသော အစိတ်အပိုင်းမမှန်မကန် ပြောင်းလဲထားသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး သံရည်ကြိုအပ်နှံကာ ပုံစံ “ဃ” စလစ်ထုတ်ယူရန်ကျန်နေသောယာဉ်စာရင်းများအား ကညနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
သံရည်ကြိုအပ်နှံရာတွင် ကညန ရုံးများရှိ မှတ်တမ်းများနှင့် အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအစား၊ ဘောင်နံပါတ်၊ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန် များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးစွားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုက်ညီမှန်ကန်မှသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။


အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုချိန်တွင် အမြန်ဆောင်ရွက်ကြရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါသည်။

Author