10.3.2020 မှ 13.3.2020 ရက်နေ့အထိ ကညန ရုံးများတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်ယာဉ်များစာရင်း

0

Full article

2020ပြည့်နှစ် 10.3.2020 မှ 13.3.2020 ရက်နေ့အထိ ကညန ရုံးများတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်ယာဉ်များစာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကညန ရုံးများတွင် တစ်လအတွင်းကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author