၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ခုနှစ်လပိုင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်နေ့မှ နှစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့အတွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ -၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၂၁.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ -၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး ပတ်သက်မှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများတွင် တစ်လအတွင်း အချက်အလက်/အထောက်အထားအပြည့်အစုံနှင့် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author