ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန် ရေးဆောင်ရွက်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်

0

Full article

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။


ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောယာဉ်များသည် ဥပဒေနှင့်ညီသော၊ စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိသော ယာဉ်များဖြစ်စေရေး၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှန်ကန်စေရေးနှင့် နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်ရေးသည် အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ အဆိုပါကိစ္စသည် လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ဝယ်ယူခွန်ပေးဆောင်ပြီးမှသာ အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုခြင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နယ်ဝင်ခွင့်မပြုရန် ညှိနှိုင်းထားခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်မှသာ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာတွင်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ပြီးပါကအမည်ပြောင်းခြင်းကို ယခုလာရောက်ဆောင်ရွက်လိုပါကလည်း ရုံးအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် - ၁၂/ ၁၉ အရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်ဦးစီးမှူးများမှ လက်ခံစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။


ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်မမှန်ကန်သေးသောသူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝင်ငွေခွန်ရှင်းလင်းပြီးပုံစံနှင့် အောက်ပါအထောက်အထားများတင်ပြနိုင်ပါက ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အမည်ပြောင်းခ (၅၀၀၀) ကျပ်သာကောက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောအထောက်အထားများမှာ -

  • (၁) ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လျှင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း/မိတ္တူ) အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)
  • (၂) မိသားစုဝင်မှ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်လျှင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ )၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)
    မှတ်ချက်။     ။ ပိုင်ရှင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်ရေးအဓိကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၍ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power/Special Power) တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ခွင့်မပြုပါ။

ထို့အပြင် ရန်ကုန်မှတ်ပုံတင်ကားကိုဝယ်ယူထားသော ရန်ကုန်နေထိုင်သူများ အမည်ပြောင်းပါက ပုံမှန်အတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ရန်ကုန်မှတ်ပုံတင်ကားကိုဝယ်ယူထားသော အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများ အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပါက ပိုင်ရှင်အမည်၊ နယ် နေရပ်လိပ်စာအတိုင်းပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပိုင်ရှင်မှ YGN ဒေသ Code ဖြင့် ဆက်လက်ထားရှိလိုလျှင် အမည်၊ လိပ်စာကိုသာပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး ဒေသ Code ကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ထားရှိခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့် နောင်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပါက ယခင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ရုံးတွင်သာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နယ်ဝင်ခွင့်ပြုသည့်အချိန်တွင် မူလနေထိုင်ရာနယ်လိပ်စာသို့ အမှန်ပြန်ပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်ကိုဝယ်ယူထားသည့် ရန်ကုန်နေထိုင်သူများအမည်ပြောင်းပါက ပိုင်ရှင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာအမှန်သို့ ပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ဒေသ Code ဖြင့် ယခင်မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်သာ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ YGN သို့ နယ်ဝင်ခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုချိန်တွင် ရန်ကုန်ရုံးသို့ နယ်ဝင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။) ယခင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သော ရာသက်ပန် Taxi (AA,BB) ယာဉ်များကို လက်ဝယ်ရှိသူ၏ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာပြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ဒေသ Code ဖြင့် ယခင်မှတ်ပုံတင်ရုံး၌သာ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

အမည်ပြောင်းလျှင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းရှိပါက ယာဉ်စစ်ဆေးခံရန်မလိုပါ။ စက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးရောင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် သီးသန့်ယာဉ်စစ်ဆေးခံမည့်ယာဉ်များနှင့် ယာဉ်မှန်/မမှန် စစ်ဆေးမည်ယာဉ်များကို အမည်ပြောင်းရမည်ဟု သတ်မှတ်မထားပဲ ယာဉ်စစ်ဆေးပြီး၊ မှန်ကန်၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောယာဉ်များကိုသာအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် အမည်ပေါက်သူက ယာဉ်ကိုရောင်းချပြီးသော် လည်းကောင်း၊ အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာ (သို့မဟုတ်) ငွေကြေးရယူပြီး အမည်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါက နောင်အခါ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လာပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရနိုင်ပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေ (စကလက) အခွန်ကို ၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချပေးထားသည့် ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်တိုင်း မိမိအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည့်အပြင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲတိုင်း၊ ပိုင်ရှင်လိပ်စာပြောင်းလဲတိုင်း ယာဉ်၏တည်နေရာကို Up To Date မှတ်တမ်းရယူထားခြင်းဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဥပဒေ၏ အစောင့်အရှောက်ရယူနိုင်ရေးတို့အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသောကြောင့် ပြည်သူအများပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီကြပါရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မေတ္တာရပ်ခံထားပြီး အမည်ပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်ဦးစီးမှူးများထံ တွေ့ဆုံ၍ အကူအညီရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် မမှန်မကန်ဆောင်ရွက်မှုများရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားရှိသည်။

Author