ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လမ်းကြောင်းဆေးရေးအမှတ်အသားများ ယာဉ်လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲမည့်အပြင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှူဦးစီးဌာနမှ အခြား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

0

Full article

ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လမ်းကြောင်းဆေးရေးအမှတ်အသားများ ယာဉ်လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲမည့်အပြင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှူဦးစီးဌာနမှ အခြား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

Author