၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် မော်တော်ယာဉ်စံနှုန်းများ

0

Full article

Source from;; Internal Revenue Department (IRD)

မှတ်ချက်။    ။ - အက္ခရာနံပါတ်စဉ် ( C,D,E,F/H,I,J,K/L,M,N စသည်ဖြင့်) အက္ခရာနံပါတ်အနိမ့်                                အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ ကျပ်သိန်း ၃၀ ခန့် ပိုမိုနိုင်ခြင်း။

                    - ရန်ကုန်လိုင်စင်နှင့်နယ်လိုင်စင်ပေါ်မူတည်၍ ရန်ကုန်လိုင်စင်များသည် နယ်လိုင်စင်                             ထက် ကျပ်သိန်း ၃၀ မှ ၅၀ အထိ ပိုမိုနိုင်ခြင်း။

                  -  ပြင်ပကားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ ကားအရောင်ပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိ                        ခြင်း၊ ကားအရောင်အဖြူနှင့်အနက်မှာ အခြားအရောင်များထက် ကျပ် ၁၀သိန်း မှ                                ၁၅သိန်းထိ ပိုမိုနိုင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်တူသော်လည်း ကားအတွင်းပိုင်းတွင်ပါဝင်                        သောပစ္စည်းများ ကွာခြားမှုကြောင့် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိခြင်း။

                  - ယခုသတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများမှာ ကြမ်းခင်းဈေးဖြစ်၍ အခွန်ထမ်းမှုစံနှုန်းထက် ပိုမို                      တင်ပြလာသော အမှန်တန်ဖိုးဖြစ်ပါက အမှန်တန်ဖိုးကိုသာအသုံးပြုရန်။

                 - ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်ထုတ်မော်တော်ယာဉ်များမှအပ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်                           ရောင်းချသော ပြည်ပကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများကို တန်ဖိုး                       သတ်မှတ်ရာတွင် ရောင်းချသည့်နေ့ရှိ Invoice တန်ဖိုးအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟို                           ဘဏ်မှ ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်ရန်။

Author