၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအပေါ် စည်းကြပ်သည့်အခွန်နှုန်းထားများ

0

Full article

ဘဏ္ဍာနှစ်စံနှုန်းဆိုသည်မှာ ယာဉ်အပေါ်သတ်မှတ်သည့် ရာဖြတ်တန်ဖိုး(မြန်မာကျပ်ငွေသိန်းဂဏန်း)ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-ဘဏ္ဍာနှစ်စံနှုန်း ၆ ဆိုသည်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေခြောက်သိန်းကို ဆိုလိုသည်။

Author